Nedir ?

Sezyum Nedir, Sezyum Elementi

Sezyum (Cs)

Renksiz transparan bir metal (Pollucite), bir Sezyum minerali

Sezyum (simgesi: Cs) bir alkali metal dir.

*     * Atom numarası: 55
*     * Atom ağırlığı: 132.90545 g/mol
*     * Yoğunluğu: 1,90
*     * 28 °C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element (simgesi Cs)
*     * Oda koşullarında (25 °C = 298 K): Gümüşümsü altın renkli metalik katı
*     * s-blok elementi

Bu metal, Robert Wilhelm Bunsen ve Gustav Robert Kirchoff tarafından 1860 yılında mineral suda keşfedildi.

Sezyum’un saf olarak eldesi bilinen sıradan sodyum eldesi gibi değildir. Sıvı sezyum klorürün elektrolizi ile oluşan sezyum metalinin eriyik tuz içerisinde çözünürlüğü fazladır.

* Katot : Cs+(s) + e- → Cs (s)
* Anot : Cl- (s) → ½ Cl2 (g) + e-

Bunun yerine sıcak sezyum klorür eriyiğinin metalik sodyum ile reaksiyonundan elde edilir.

Na + CsCl → Cs + NaCl

Sezyum atom saatlerinin çalışmasında da kullanılır. Sezyum atomunun periyodu hesaplanmış ve saniye olarak tanımlanmıştır.