Edebiyat

Seyyid Vehbi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Seyyid Vehbi (? – 1736) 18. yüzyıl Divan şâiri ve yazarı.

Yaşamı

Seyyid Vehbi, Asıl adı Hüseyin‘dir. Asil bir aileden bir ferdi olarak İstanbul’da doğdu. İyi bir öğrenim gördükten sonra 1711 yılında müderris oldu. Tebriz, Kayseri, Manisa ve Halep’te kadılıklarda bulundu. Haleb kadısı iken hacc ibadeti için Hicaz’a gitti. Dönüşünde  hastalandı İstanbul’da öldü.

Edebi Kişiliği

Şiirleri ile III. Ahmed ve damadı İbrahim Paşa’nın dikkatini çekti ve bu padişah ile vezir tarafından himaye edildi. Mahlasını 18.yüzyıl şairlerinden Ahmed Neylî verdi. Devrinde, nesir sahasında üstad olarak tanındı. Şiirlerinde önce Nâbi tarzı görülür. Daha sonra Nedîm tarzında şiirler yazdı. Nazireleri ile de tanınır.

Eserleri

  • Divan
  • Hadîs-i Erbâîn Tercümesi
  • Sûrnâme (III. Ahmed’in şehzadelerinin Edirne’deki sünnet düğününü anlatır. Levnî tarafından minyatürlenmiştir.)
  • Sulhiyye
  • Leylâ ve Mecnun (Sadece varlığı biliniyor, henüz ele geçmemiştir).

 

İlgili Makaleler