Şeytanirracim Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
37

Şeytan-ı Racîm

Kovulmuş, tardedilmiş, taşlanmış, lanetlenmiş Şeytan demektir. Bu vasıflar ilk Şeytan İblis için olduğu gibi onun takipçisi olan bütün şeytanlaşmış insan ve cin şeytanları için de geçerlidir.