Seyid Şerif Curcani Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Hakkında Bilgi

0
28

CÜRCANÎ (1340-1413)

Iranlı düşünür. Bilginin bir bilinç ürünü olduğu görüşünü savunarak İslam düşüncesine bir yenilik getirmiştir.

Esterabad yakınlarında, Gürcan’da doğdu, Şiraz’ da öldü. Gerçek adı Ali b.Muhammed el-Seyyid el-Şerif’tir. ilköğrenimini doğduğu yerde, ailesinin yakını olan bilginlerden gördükten sonra Herat, Kirman, Anadolu gibi yerleri kapsayan geniş bir geziye çıktı. Karamamda, çağın ünlü bilgini Molla Fenarî ile görüştükten sonra Mısır’a gitti. Orada Simavnalı Bedreddin, Ahmedî, Hacı Paşa gibi, sonradan Anadolu’da büyük ün kazanan kimselerle arkadaş oldu, birlikte öğrenim gördü. Sonra Şiraz’a döndü, uzun süre medreselerde İslam bilimleri, felsefe ve mantık okuttu. Şiraz’m Timur’un eline geçmesi üzerine Semerkand’a gitti, ünlü İslam bilgini Taftazani ile uzun süren tartışmalara girişti, Timur’un ölümünden sonra Şiraz’a döndü.