Home Nedir ? ŞeyhülHarem Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Görevi

ŞeyhülHarem Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Görevi

0
81

Şeyh-ül-Harem

İdarî bir terimdir. Kelime olarak Harem şeyhi manâsındadır. Kavram olarak Harem-i Şerifte (Mekke) Halife tarafından vazifelendiren kimse hakkında kullanılan bir tâbirdir. Bu vazifeyi alan kimseye bazan “Şeyhü’l-Harem-i Nebevî” de denirdi.

Keza bu terim, eskiden Hac yolu üzerinde bulunmalarından dolayı Şam valileri hakkında da kullanılırdı.