Şeyhul Ekber, Şeyhi Ekber Nedir, Ne Demektir Anlamı

0
173

Şeyhü’l-Ekber

En büyük Şeyh demektir. Muhyiddin-i Arabî için kullanılan bir ünvandır (bk.İbnü’1-Arabî).