Şeyh Galip Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

20

Şeyh Galib (İstanbul 1757 – 3 Ocak 1799) Türk divan edebiyatı şairi, mutasavvıf, Mevlevi tarikatı şeyhlerinden.

18. Yy. klasik Türk Edebiyatı’nın zirve şâirlerinden. Asıl adı Mehmed Esad olup, şâir, âlim ve Mevlevi Mustafa Reşid Efendi’nin oğludur. Çocukluğu Mevlevî muhitlerinde geçti, hususi bir tahsil ve terbiye gördü. Önce Es’ad, daha sonra Galib mahlasıyla yazdığı şiirleri bir araya getirerek, henüz yirmi dört yaşında bir Divan tertib etti. (1780). iki yıl kadar sonra Hüsn ü Aşk adlı, Türk Edebiyatı’nın şaheserlerinden sayılan mesnevisini yazdı. Çile çıkarmak üzere 1784’de Konya’ya gitti; çilesini İstanbul’da tamamladı. Bir ara ailesiyle birlikte Sütlüce’de inzivaya çekildiyse de, 1791’de bugün Divan Edebiyatı Müzesi olan Galata Mevlevihânesi’ne şeyh oldu ve şeyhiliği sekiz yıl sürdü. Devrin padişahı III.Selim’in ve kız kardeşi Beyhan Sultan’ın takdir ve iltifatlarını da kazanan şâir, Henüz 42 yaşında iken 1799’da veremden vefat etti. Mezarı Galata Mevlevîhânesi bahçesinde dergâhın giriş kapısının sol tarafındadır.