Şeyh Bedreddin, Bedreddin Mahmud (Filozof Biyografileri)

bedreddin.jpg” border=”0