Seyfi Arkan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

29

Seyfi Arkan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1903-1966) Türk mimar. Özellikle 1930-1940 ara­sında etkin olmuş ve Uluslararası Mimarlık Anlayışı doğrultusunda önemli proje ve yapılar gerçekleştir­miştir. İstanbul’da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Aka­demisinde Vedat Tek’in öğrencisi oldu. 1928’de mezun olduktan sonra Almanya’ya gönderildi. Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, sonra da, öğrencisi olduğu Hans Poelzig’in özel atölyesinde çalıştı. 1933’te Türkiye’ye döndü. Güzel Sanatlar Akademisi’nde şehircilik dersleri verdi. Aynı yıl Çankaya Hariciye Köşkü için açılan yarışmayı kazan­dı. 1934-1935’te İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı De­niz Köşkü’nü yaptı. Aynı dönemin ürünleri olan Umumi Kâtiplik, Yaverlik ve Başbakanlık köşkleri, gerçekleştirdiği başka önemli resmi yapılardır. 1935’te 4 Sümerbank Genel Müdürlüğü ve 1936’da İller Bankası (eski Belediyeler Bankası) Genel Müdürlüğü binaları ile 1938’de İstanbul Yolcu Salonu için açılan ve etkisi hepsi de uluslararası nitelikteki yarışmalarda birinci­lik ödüllerini kazandı. 1940’ta Büyük Millet Meclisi için düzenlenen uluslararası yarışmada birincilikle ödüllendirilen dört projeden biri Seyfi ArkanTn imzasını taşıyordu. Meslek yaşamı boyunca daha bir­çok yarışmaya katılarak çeşitli dereceler kazandı, birinci olduğu projelerinin hemen hepsini uygulama olanağını buldu.

Arkitekt adlı mimarlık dergisinde yayımlanan yazılarında, daha çok yapıtlarını ve katıldığı yarışma­ları tanıttı. Bu yapıtların çoğu resmi binalardı. Bunların yanı sıra, çok sayıda apartman, banka şubesi binası, spor tesisi, sanatoryum ve villa yapmıştır. Uygulamaları arasında imar planları ayrıca önemli yer tutar. Çalışmalarını ölümüne değin yirmi yılı aşkın bir süre hem uygulama, hem de Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim alanında kesintisiz sürdürdü. İstanbul’da öldü.

Seyfi Arkan ürünlerinin en önemlilerini 1930’larda vermiştir. O dönemde Türkiye’de egemen olan ve resmi çevrelerce kabul gören Batı’ya yönelik mimarlık düşüncesini onun da benimsediği görülür. Yapıtları, gerek üslup özellikleri, gerekse konuya yaklaşımda gösterilen işlevsel ve akılcı tutum bakı­mından genelde bu anlayışa uymakta, ancak kendine özgü özellikler de taşımaktadır.

YAPITLAR (başlıca):

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 8. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983