Şevket Gedikoğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GEDİKOĞLU, Şevket (1910 – Ekim 1990)

Türk, eğitimci. Halk eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmıştır.

Bulgaristan’ın Eğridere ilçesinde doğdu.Rüşdiye’ yi (ortaokul) burada bitirdikten sonra iki yıl köy öğretmenliği yaptı. 1928’de Türkiye’ye kaçtı. Aynı yıl Diyarbakır Öğretmen Okulu’na girdi. 1934’te Konya Öğretmen Okulu’nu, 1936’da da Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü’nü bitirdi. Bundan sonra İzmir’de Kızılçullu Öğretmen Okulu’nda stajyer öğretmenlik, ardından ilköğretim müfettişliği yapan Gedikoğlu, 1947 yılma kadar Köy Enstitüleri’nde çeşitli görevlerde bulundu. Kayseri-Pazarören Köy Enstitüsü’nün müdürlüğünü yaptı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Şube müdürlüğüne atandı. Ardından Kıbrıs’ta eğitim danışmanlığı yaptı. 1960-1964 arasında Halk Eğitimi Genel Müdürlü-ğü’nde çalıştı.

•    YAPITLAR (başlıca): Niçin Eğitmen Kursları ve Köy Enstitüleri, 1949; ilköğretim Çalışmalarında Problemler ve Pratik Tedbirler, 1951; Halk Eğitimi, 1953; Halk Eğitiminde Örgütlenme ve Sonuçlan, 1964; Evreleri, Getirdikleri ve Yankılarıyla Köy Enstitüleri, 1971.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi