Şevket Arı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

25

Şevket Arı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Öykü yazarı (D. 1888, Çanakkale – Ö. 9 Ekim 1979, Ankara). Tam adı Mehmet Şevket Arı. İlkokulu Çanakkale’de bitirdi. Galatasaray Sultanisi, Halkalı Ziraat Mektebi Alisi (1913) mezunu. 1914 yılında memurluğa başlayarak 1917 yılında Kayseri Darüleytam müdürlüğü, 1923 yılında Adana Ziraat Mektebi müdürlüğü, 1925 yılında Ziraat Vekaleti Ziraat Aletleri Şubesi müdürlüğü, 1926 yılında Çifteler Çiftliği müdürlüğü yaptı. 1929 yılında serbest hayata atıldı. 1932 yılına kadar Emin Sazak Çiftliği müdürlüğünü yürüttü, sonra tekrar Ziraat Vekaletine dönerek 1937 yılına kadar Ziraat Aletleri Şubesi müdürlüğü görevinde bulundu. 193742 yılları arasında Trakya Umumi Müfettişliği Ziraat Müşavirliği görevini yaparken, bir taraftan da fahri olarak Edirne Lisesinde kimya ve Fransızca dersleri verdi. 1942 yılında Ziraat Vekili Şevket Hatiboğlu döneminde Zirai Kombinalar Teşkilatını kurdu ve kuruluşun başkanı oldu. Bu teşkilat, çiftliklerdeki hububat üretimi ile Türkiye’yi ekmek sıkıntısından kurtardı. 1950 yılında Tarım Bakanlığı Teknik Müşavirliğinden emekli olarak, yarım asra varan meslek hayatını noktaladı. Geçirdiği ameliyatın komplikasyonlarından kurtulamayarak 1979’da öldü. Cebeci Asri Mezarlığında yatmaktadır. Kırdan Bayırdan Derlemeler kitabı, çocuk ve gençlerin severek okuyacakları, içinde doğa ve hayvanlarla ilgili ilginç gözlemler bulunan bir kitaptır.

Eserleri (Öykü): Kırdan Bayırdan Derlemeler (1949, yeni bas. 1998).

Kaynak: Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ansiklopedisi, 2. Cilt, Hasan Latif SARIYÜCE, Nar yayınları, 2012