Nedir ?

Setri Avret Nedir, Anlamı, Setr-i Avret Ne Demektir

 

Setr-i Avret

Örtülmesi gerekli yerlere “avret mahaili”, buraları örtmeye “setr-i avret” denir. Setr-i avret, özellikle namaz ibadeti esnasında örtülmesi farz olan ve başkaları tarafından görülmesi câiz sayılmayan yerlerin örtülmesi için kullanılan dinî bir tabirdir.

Erkeklerin avret mahalli, göbek ile diz kapaklarının altı arasında bulunan yerdir. Kadınların ise, yüz, eller vs ayaklar dışında kalan bütün vücutları avret mahallidir; ayakların da örtülmesi evlâ görülmüştür.

Avret mahalli sayılan bir uzvun en çok dörtte biri açık bulunursa namaz bozulur miktarda bir yer namaz esnasında açılır da derhal örtülürse namaz bozulmaz. Bu durumda namazın bozulmasın! gerektiren süre, bir rüknü (meselâ bir secdeyi) ifâ edecek kadar bir müddettir. Cildin rengini belli edecek derecede ince elbise ile setr-i avret farizası yerine getirilmiş olmaz; bu durumda namaz geçersizdir. Dar elbise ise. —mekruh olmakla birlikte— namazın sıhhatine engel değildir.

İlgili Makaleler