Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Seton Lloyd Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Seton Lloyd Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

LLOYD, Seton (1902 – 7 Ocak 1996, Faringdon, İngiltere)

İngiliz, arkeolog. Mezopotamya ve Anadolu’da önemli kazılar gerçekleştirmiştir.

Seton HowardFrederick Lloyd, 30 Mayıs 1902’de Birmingham’da doğdu. Uppingham’da mimarlık öğrenimi gördü. 1928-1930 arasında mimar olarak Mısır’da kazılara katıldı. Daha sonra 1937’ye değin Chicago Doğu Enstitüsü’nün Irak’taki Diyala Vadisi ve Horasabat kazılarında çalıştı. Anadolu’daki ilk çalışmasını John Garstang ile 1937-1939 arasında Mersin’deki Yümüktepe’de (Soğuksutepe) yaptı.

1939’da Irak Eski Yapıtlar Genel Müdürlüğü danışmanı olarak göreve başladı. On yıl boyunca burada Iraklı arkeologlardan Fuat Safar ve Taha Bagir’in de katılmasıyla çeşitli kazılar yönetti. Bunlardan Bağdat yakınlarındaki Teli Ugair’de yaklaşık İÖ 3000’lere tarihlenen Uruk dönemine ait bir tapınak ortaya çıkarıldı. Kuzey Irak’ta, Musul’un güneyindeki Hassuna’da kendine özgü biçim ve bezemeleri olan çanak çömleğiyle Geç Neolitik ve Kalkolitik (İÖ 6.-5. bin) çağlara ait buluntular elde edildi. Bağdat dolayındaki Harmal kentindeki kazılarla burasının İÖ 2. bin yıldaki Esnunna Krallığı’nın kırsal kesiminin yönetim merkezi olduğu anlaşıldı ve özellikle hukuk, matematik ve tarih listeleri içeren zengin bir tablet koleksiyonu bulundu. İlk kez kazılan Eridu’nun, Güney Irak’ın en eski kutsal kentlerinden biri ve Sümerler’in ünlü tanrısı Enki’ye ait olduğu saptandı. İÖ 4500 ile İÖ 2000 arasına tarihlenen Eridu’da, bir ziggurat ve çok sayıda tapınak kalıntısı ele geçirildi.