Servet-i Fünun Edebiyatı, Özellikleri, Sanatçıları