Servet i Fünun Dergisi Neden Kapandı – Kapatıldı?

28

Servet i Fünun Dergisi Kapatıldı (15 Ekim 1901)

Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin, Halit Ziya (Uşaklıgil), Mehmet Rauf, Hüseyi Cahit (Yalçın) gibi şair ve yazarların çevresinde toplandığı Servet i fünun Dergisi kapatıldı. Hüseyin Cahit’in Fransızca’dan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk başlıklı makalede, Fransız İhtilali’ nin anılması, saraya jurnal edilmişti. Çevirmenle birlikte, derginin sahibi Ahmet İhsan (Tokgöz) yayma izin veren sansür memuru Velet Çelebi (Izbudak) cinayet’ mahkemesine gönderildi. Kısa bir süre sonra kovuşturmadan vazgeçildi; derginin yeniden yayınlanmasına izin verildi. Ancak yazarlarının hemen hemen tümüyle uzaklaştığı Servet i fünun eski önemini yitirdi. Servet i Fünun Dergisi, 1896 – 1901 yıllarında Batı edebiyatını örnek tutan, sanat için sanat ilkesini savunan, özenli bir sanat işçiliğine dayanan fakat toplum gerçeklerine ve konuşma diline uzak kalan, halktan çok, aydınlara seslenen Edebiyat-ı Cedide akımının organı olmuştu.