Serotip Nedir, Ne Demektir, Hakkında Bilgi

0
49

Bakteri ve virüslerin alt tür düzeyindeki birbirinden farklı çeşitlemelerine serovar veya serotip adı verilir. Bu, özellikle epidemiyoloji için önemlidir.

Serotipler ilk defa Rebecca Lancefield tarafından 1933’te yayımlanmış bir makalede adlandırılmışlardır.

Serotiplerın belirlenmesinde virülans faktörleri, gram-negatif bakterilerde lipopolisakkaritler, ekzotoksin varlığı (Ör.: Bordatella pertusis ‘in salgıladığı pertussis toksini), plazmitler, fajlar ve aynı türün iki üyesini birbirinden ayırdetmeye yarayan başka özellikler kullanılabilir.

Örneğin salmonellanın 4400’den fazla serotipi vardır: Bunların birkaçı Salmonella enterica Serovar Typhimurium, S. enterica Serovar Typhi ve S. enterica Serovar Dublin olarak adlandırılır.

Koleraya sebep olan vibrio cholera‘nın 200’den fazla serotipi vardır, bunlar hücresel antijenlere dayalıdır. Bunlardan sadece ikisi enterotoksin üretip hastalık yapar: 0:1 ve 0:139.