Nedir ?

Şeriat Nedir, Ne Demektir, Anlamı Kısaca, Özet Olarak

Şeriat (ar. ¡.)

Lügatte, takip edilmesi gereken açık yol, su içilecek yere giden yol manâlarına gelen “şeriat”, Allah tarafından Peygamber vasıtasıyla bildirilen hükümlerin hepsine şamil ilâhı kanun demektir. Geniş manâsıyla şeriat, hem Itikadf esasları (ahkâm-ı asliyye), hem ibâdet, ahlâk ve muâmelât hükümlerini (ahkâm-ı fer’iyye) içine alır ki, bu takdirde “din” manâsında kullanılmış olur. “Şeriat”ın dar ve en çok kullanılan manâsı ise, kulun Allah ile ve kulun kullar ile ilişkilerine ait amelî hükümlerin (ibâdât ve muamelât) heyet-i mecmuasıdır. Bunların incelendiği ilme fıkıh ilmi denir (bk. Fıkıh, Müslümanlık).

İlgili Makaleler