Nedir ?

Serdar Nedir, Ne Demektir, Serdar İsminin Anlamı

Serdâr (frs. b. i.)

Farsça bir ketime olan serdâr, asker başı demektir. Komutan yerine de kullanılır. Harp halinde bulunan ordunun komutanı manâsına da gelen serdâra Osmanlılarda “serasker” de denirdi. Başlangıçta bizzat padişahlar tarafından görülen bu vazife, sonradan kubbe vezirlerine verilmeye başlandı. Şayet harbin başkomutanlığı için sadrazam memur edilmiş ise o zaman “Serdâr-ı Ekrem” ünvanını alırdı.

Geniş yetkileri bulunan serdârlara serdârlık fermanı verilirdi. Vazifelerinde daha bir dikkatli olmaları için ayrıca bunlara kürk, sorgut, kılıç veya hançer gönderilirdi. Serdâr olan bir vezirin silahdar ile çuhadarı alayda kırmızı zerduz üsküf ve kırmızı kadife şalvar giyerdi. Şatırlarının başlarında zerrin taçlar vardı.

Kaza gibi küçük yerlere Yeniçeri ağası tarafından tayin olunanlara da serdâr denirdi. Bu, bulunduğu bölgedeki askerin zapt u rabtmdan mesuldü.

Serdar

Köken: Far.

Cinsiyet: Erkek
Askerin başı, kumandan, komutan.

Kişi Adları Sözlüğü

 

İlgili Makaleler