Serbest Zaman

Geleneksel toplumdan endüstri toplumuna doğru değişme sürecinde ortaya çıkan bir diğer olgu da serbest zaman faaliyetleriyle ilgilidir. Uzun bir zaman diliminde çalışma saatlerinin günde onbeş-onaltı saatten sekiz saate doğru azalması, -önce bir, sonra bir buçuk ve günümüzde Cumartesi-Pazar olmak üzere iki gün olan- hafta sonu tatili, -bir haftadan başlayıp şimdi dört ile altı haftaya kadar uzanan- yıllık izin ve emeklilik hakkı bir taraftan, satın alma gücünün görece yükselmesi diğer taraftan serbest zamanın ortaya çıkmasını sağlamışlardır.
Serbest zaman kavramı fizyolojik, ailevi ya da profesyonel faaliyetlerin dışında kalan, tamamen ferdin tercihine bağlı olarak tek başına ya da grup halinde haz almak amacıyla yapılan faaliyetleri ifade etmektedir. T. Veblen’e göre bu terim, tembelliği ya da istirahati değil, zamanın üretime yönelik olmadan tüketilmesini ifade etmektedir.  Turizmden sanatın tüm dallarına ve spora kadar uzanan faaliyetler ve bu faaliyetler yönündeki toplumsal talep kültür endüstrisinin doğmasına neden olmuştur. Sosyal değişme sürecinde bu faaliyetlere ayrılan zamanın ve bütçenin sürekli olarak arttığı, buna paralel olarak faaliyet biçimlerinin her geçen gün biraz daha çeşitlilik kazandığı görülmektedir.