Home Nedir ? Sened Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Hadis Senedi

Sened Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Hadis Senedi

0
234

Sened – Senet (ar.i.ç.senedât)

Lugatta kuvvetli olabilecek söz, Üzerine dayanılacak ve güvenilecek şey. Mutemed. Melce’. Tapu. İki veya daha çok kimseler arasındaki anlaşmayı tesbit eden ve karşılıklı imzalanan vesika. Bir borcun veya verilen sözün garantisi manâlarına gelir.

Hadîs literatüründe sened lügat manâsına yakın bir ıstılah olarak kullanılır; her hadîs metninin başında, o metni birbirine aktarmış kimselerin isimlerinden meydana gelen bir isimler zinciri buiunur. Bu zincir en son râviden (bk.Râvi) başlayarak Hz. Peygambere varıncaya kadar uzar. Her râvi, zincirin bir halkası gibidir. Zincirin sağlamlığı, her halkanın başlı başına sağlam olmasından başka birbiriyle bağlantılarındaki sağlamlığına da bağlıdır. Böyle isimlerden meydana gelen kopuksuz ve sağlam bir zincir, arkasındaki hadis metni için sağlam bir garantidir. İşte isimlerden meydana gelen ve metninin garantisi olan bu zincire sened denir.