Şemseddin Sivasi Kimdir, Hayatı, Eserleri

0
37

Şemseddin Sivasî (Zile 1520 – Sivas 1597) Mutasavvıf, şâir ve Halvetiyye yolunun kolu olan Şemsiyye (Sivâsiyye)’nin kurucusu.