Semavi Eyice – Zil Kalesi

37

Zil Kalesi

Semavi
Eyice

Trabzonlu Ermeni rahibi Minas Bıjişkyan (…)
eserde Çamlıhemşin yakınında bulunan Zilkalesinin kısaca bahsi geçer.

Zilkalesi, antik çağda Prytanis-Pordanes
diye adlandırılan şimdiki Fırtına Deresi yatağından 150 m kadar yükselen bir
kayanın tepesinde kurulmuş ve dere yatağına hakim bir yerdedir.

Zilkale (…) çevre halkı tarafından “cinlerin
işgal ettiği bir yer” olarak biliniyordu.

Zilkale’nin kimler tarafından inşa ettirilği
bilinmez.

…kalenin içeriden gelerek, kıyıya inmek
isteyen bir yabancı güçten çok, bu bölgede öteden beri varlığı bilinen yerli
derebeylerin kendi emniyetleri için yapıldığını düşünür (Bryer böyle düşünmüş).
(s. 21)

…Trabzon Komnenoslarının bölgenin bir
kısmına sahip oldukları sıralarda yapılmış olmalıdır.

Zilkalesi, sanat bakımından önemli
sayılabilecek bir anıt olmamakla beraber, romantik manzarasıyla Anadolu’nun bu
uzak fakat güzel köşesine bir karakter veren, renk katan bir tarih hatırasıdır.
(s. 22)

İlgi Dergisi

Yıl: 14, Sayı: 30

Kasım 1980