Ana Sayfa Edebiyat Edebiyat Sözlüğü Semai Nedir, Özellikleri, Kısaca Edebiyat Sözlüğü

Semai Nedir, Özellikleri, Kısaca Edebiyat Sözlüğü

0

Semâî (ar. s.)

Türk Halk Edebiyatı şiir türlerinden biri olan semâî hem aruz hem de hece vezni ile yazılabilen bir özelliğe sahiptir. Kendine mahsus bir bestesi de olan semâî, aruzun dört veya iki (Mefâilün) kalıbıyla ya da hecenin 4+4 kalıbı ile yazılabilmektedir.

Semâınin başlıca üç şekli vardır:

  1. Gazel tarzında olup on altı heceli ve aruzun dört (Mefâilün) kalıbına uyan şiirler. Bu kalıba en uygun örnek olarak halk şâiri Dertli’nin meşhur:
    Vefâsın görmedim ol şûha meftûn olduğum kaldı;
    Düşüp sevdasına âlemde mahzun olduğum kaldı!

    beytiyle başlayan şiiri gösterilir.
  2. Musammat semâî: Her beyti dört parçadan meydana gelen şiiirlerdir. Şekil ve vezin itibariyle diğer semailerden pek farklı değildir.
  3. Ayaklı semai ise, bir nevi müstezaddan meydana gelmektedir.