Sema Tekbiri Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
30

Semâ tekbîri

Mevlevîliğe yeni intisab eden bir derviş adayının başına giydiği sikke adı verilen Mevlevî külâhının şeyh efendi tarafından duâ edildikten sonra giydirilmesine denir. “Nev-niyâz” adı verilen derviş adayı, tekkeye dahil olduktan sonra bir yandan mutfak işlerine bakar, diğer taraftan da semâ meşkine başlardı. Aday semâ yapmayı iyice öğrenince, aşçıbaşı dede, onu alır şeyh efendinin huzuruna götürür ve resmen takdim ederdi. Bunun üzerine şeyh efendi kendi başına giydiği sikkeyi çıkarır, iki elinde tuttuktan sonra usulüne uygun şekilde duâ okuyarak sikkeyi tekbîrledikten sonra dervişin başına giydirirdi. İşte bu ikinci tekbîre, “Semâ tekbîri” adı verilirdi.