Selh Nedir, Ne Demektir, Edebiyatta Selh Anlamı

Selh (ar. i.)

Arabça “soyma, ve deri yüzme” manâsına gelen Selhin, en çok kullanıldığı manâ takvimle ilgili bulunmaktadır. Bu bakımdan, Muharrem. Receb diye devam eden Kameri ayların son günü demektir. Ayın son gününe selh denmesi de gene lügat manâsı ile yakın bir ilgiden dolayıdır. Zira ayın son günü olması hasebiyle ay günlerinden soyulmuş oluyordu. Bunun için vesikalarda mesela 30 Ramazan yerine “Selh-i Ramazan” deyimi kullanılır. Bazen ayların remizleri olan harflerle de kullanılır. Mesela “Selh-i B” Recebin son günü demektir.

Edebiyatla ilgili bir terim olarak da kullanılan selh kelimesi, bu sahada, bilhassa şiirde başkasının sözünü az çok değiştirerek kendine mal etmek yerinde kullanılmaktadır.