Selatin Camii Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Selatin Camileri Hangileridir

0
93

Selâtin Camii

Padişah, sultan veya şehzadeler tarafından yaptırılan mescidlere verilen ad. Eskiden bütün İslâm mabedlerine mescid denirdi. Sonradan sultanların yaptırdığı, geniş ve büyük kubbeli mescidlere “mescidü’l-câmi” dendi. Bu mescidierde Cuma ve bayram namazlarında sultanın namaz kumasına mahsus mahfiller de eklenmiştir.

Üç türlü cami vardır.

  1. Selâtîn camileri
  2. Sadrazam, Paşa ve zenginlerin yaptırdığı camiler
  3. Mescidler, Bunların herbirisınin tezyinat, tefriş ve ebadı nevisine göre değişir.

Selâtin camileri İstanbul, Bursa, Edirne, Kahire, Şam gibi eski İslâm başkentlerinde inşa edilmişlerdir. Bunların genellikle avlularının etrafında bugünkü değişik okulların yerini tutacak üstü kubbeli, ön tarafında sütuniu revaklar bulunan binalar inşa edilmiştir. Hemen her Selâtin camiinin yanında, etrafında, yakınında, medrese, kütüphane, imaret, hastahane gibi umumun hayrına hizmet eden müesseseler kurulmuş olup, bugün bu yapılar çoğu yerde halâ aynı hizmetleri görmektedirler.

İstanbuldaki Selâtin camileri şunlardır: Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Bayezid, Fatih, Nuruosmaniye, Sultanselim, Eyüp, Laleli, Yenicami, Şehzade Camii, Aksaray’daki Valide Sultan Camii, Üsküdar’da Ayazma ve Beylerbeyi Camii.