Selamiye Tarikatı Nedir, Kurucusu, Tarihi

0
39

Selâmiyye

Hudâyî Asitânesi’nde iki defa şeyh olan Selâmi Ali Efendi (1692) tarafından 17.yy. ortalarında kurulan Celvetiyye tarikatı, şubesidir. Ehl-i sünnet akaidine bağlı, zikir ve ibadeti dinin temeli olarak kabul eden bir tarikattır. Bütün ayin ve merasimlerinde Celvetî usullerini aynen uygular.