Selamet Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Selâmet (ar. i.)

Hastalık, sıkıntı vb. maddî ve manevî zarar ve musibetlerden uzak ve emin olma, kurtulma; iyi ve hayırlı son; giizel âkıbete ulaşma (bk.Selam).