Sekülerleşme Nedir ?

0
1861

1979’da Fransız sosyolog Jean-Francois Lyotard The Postmodern Condition, (Postmodern Durum -İngilizce çevirisi 1984) adlı kitabını yayınlamıştır. Bu kitaptan çoğunlukla alıntılanan görüş şudur: büyük anlatılar ölmüştür. Bu görüş, toplum ve varlık hakkındaki kapsamlı ve bütüncül yorumların giderek artan ölçüde parçalara ayrılan bir dünyada artık canlı ve güvenilir olmadığına ilişkin görüşe dayanmaktadır. Bu bölümde bir dizi büyük anlatıyı sunduk. Bunlar büyük anlatıdır çünkü sadece çok az sayıda belirleyici özelliği vurgulayarak toplumsal ve tarihsel gelişmelere ilişkin son derece çelişik görüntüler sunmaktadır. Büyük anlatıların hala var olduklarını ancak güvenilirlik elde etmek için birbirleriyle rekabet içinde olduklarını söyleyebiliriz. Ayrıca biraz daha uyumlu hale getirmek için, bu anlatıların bir ya da daha çok özelliğin aynı anda meydana geldiği gerçekliğin çeşitli yönlerini tanımladıklarını da söyleyebiliriz. Deney merkezli sosyologlar için bir anlatıyı seçmek ve ne pahasına olursa olsun bu anlatıya bağlı kalmak tavsiye edilmez. Aksine büyük anlatılar, bu kuramların daha fazla geliştirilmesine yardımcı olacak daha deneysel incelemeler için bir temel sunmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here