Edebiyat Sözlüğü

Sekt-Melih Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Sekt-Melih

Lügat manâsı “güzel duraklama” demektir. Aruzun (mef’ûlü/mefâilün/ feûlün) şeklindeki vezninin bir hecesinin düşürülerek (mefûlün/fâilün/feûlün) şekline getirilmesidir. Mesnevilerde tek vezinden dolayı düşünülen yeknesak ahengi değiştirmek ve şiire yeni bir ses kazandırmak için başvurulan bir kullanış şeklidir.

İlgili Makaleler