Sekban-ı Cedid Nedir, Ne Demektir, Tarihi, Anlamı

Sekban-ı Cedid. Sekban teşkilatı dağıldıktan sonra yerine kurulan yeni teşkilat (29 Eylül 1808-18 Kasım 1808).

Rumeli’den gelerek IV. Mustafa’yı tahttan indiren ve Sultan II. Mahmud’u tahta çıkaran Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa tarafından meydana getirilen talimli askere verilen addır. 1808’de kurulan bu teşkilat, yine aynı yıl içinde yeniçerilerin ayaklanmaları ile sadrazam bulunan Alemdar Mustafa Paşa’yı Babıali’de bastırmaları ve barut deposunu ateşlemek suretiyle intiharına sebep olmaları üzerine kaldırılmıştır (18 Kasım 1808).