Şehir -Kültür -Medeniyet- Değer

34

Tevfik
Yılmaz Demir –
Şehir -Kültür -Medeniyet- Değer

…rivayete göre şehirleri ilk kuranın Âdemoğlu
Kabil olduğunu söylenmektedir. Hz. Peygamberin sütannesine verilmek üzere Mekke
dışına çıkarılışına, çöle gönderilişine değinen Lings, şehirlerin; tembelliğin,
korkaklığın, pısırıklığın ve birçok günahın merkezleri olduğunu ileri sürer. Bu
yorumdan da anlaşılacağı üzere Habil doğayı, tabiatı, dağları ve çölü; Kabil
ise şehirleri, kentleri, yapıları simgelemektedir.

İbn Haldun’da ünlü şehirli- bedevi diyalektiğini
örnek verir. Ona göre şehirliler zenginlik, sefahat ve tembellik içerisinde
yaşar ve çöl bedevileri tarafından kuşatılmışlardır. Fakat bedeviler doğal
olarak çevik, hazırlıklı ve hareketlidirler. Bu sebeple şehri eninde sonunda
alacaklardır. Ve alırlar da… Ancak bir süre sonra onlar da şehirli olacaklar
aynı sefahat, tembellik ve uyuşukluğa dalacaklardır. İbn Haldun’a göre bu süreç
ila nihaiye devam edecektir.

…son zamanlarda Amisos, Amazon gibi primitif
ve arkaik göndermelerden başka hiçbir derinliği olmayan efsanelerle bir şehir
kültürü yaratılmaya çalışılmış, şehrin kadim kaleleri bile yüksek katlı
binaların rantına kurban edilmiştir.

Demir, Tevfik Yılmaz. (2015), “Şehir -Kültür -Medeniyet- Değer,” Geçmişten Günümüze Samsun / Canik ve
Değerleri
, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 1, (s. 121-123),
Samsun