Şehir İdaresi Tedbir-Medine Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
35

TEDBÎR-MEDÎNE

“Şehir idâresi” demek olup, müslümanlar tarafından yazılmış olan klasik ahlâk kitaplarının çoğunda bulunan üç bölümden üçüncüsünü teşkil eder. “İim-i siyâset” şeklînde de ifade edilen bu bölümde, genellikle yönetenler ile yönetilenler arasındaki ilişkileri, hak ve yükümlülükleri düzenleyen ahlâkî konular yer alır.