Şehadet/Şahadet Getirmek Arapça ve Türkçe Anlamı

0
52

Şehâdet Getirme

İslâmın, yani Müslüman olmak için gereken şartların birincisidir.

Bu şartı yerine getirmek “Kelime-i şehâdet”i, yani: “Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasulühü (Allah’tan başka tanrı olmadığına şehâdet ederim. Yine Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim) cümlesini bir defa söylemekle mümkündür.