İslam Tarihi

Şeddadiler – Şeddadi Devleti Kurucusu, Kısa Tarihi

951-1174 tarihleri arasında Kuzey İran’da hüküm sürmüş müslüman bir hanedandır. Hanedan, adını kurucuları Muhammed’in babası Şeddâd’dan alır. Muhammed’ den sonra iş başına geçen oğulları, Müsafirîler hanedanını Gence’den uzaklaştırıp burayı kendilerine başkent yaptılar. Şeddâdi hükümdarı Ebu’l-Esvar Şavur (1049-1067) cihad harekatıyla büyük şöhrete kavuştu. Şeddadiler Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey’e itaat arzettiler. Sultan Alparslan 1071’de Ermeni Bağratiler’in merkezi olan Ani’yi fethettikten sonra Şeddâdîlerin bir kolunu buraya yerleştirdi. Bu kol 1174’de Gürcüler tarafından yıkılıncaya kadar burada hükümran oldu. Arrân’daki kol ise 1075’de Arran’ın Sultan Melikşah tarafından zaptıyla istiklâlini kaybetmiştir.

İlgili Makaleler