Scipio Africanus, Püblius Cornelius kimdir? Hayatı hakkında bilgi

40

Scipio Africanus, Püblius Cornelius kimdir? Hayatı hakkında bilgi: Roma generali (MÖ 237-183) Scipio, Roma târihinin en övülen generaliy­di. Çünkü İkinci Kartaca Savaşları sırasında adeta yenilmez sayılan Anibal’i kesin yenilgiye uğratmayı başarmıştı. Scipio, Romalı soylu bir aileden geliyordu. Ataları da ordulara komuta etmişti. Babası da önce Anibal’e karşı savaşmış, yetenekli bir ge­neraldi. Scipio, genç soylulara açık olan yoldan siyasete girdi. Ordu kumandanı olunca, İspan­ya’ya gönderildi. Burada değerini ve liderlik ni­teliklerini kanıtladı. 205’te konsül seçimlerini kazanıp, Kuzey Afrika’da, Kartaca toprakların­da bir Kartaca ordusunun üzerine gönderildi. Sürekli başarılar kazanınca, Anibal, İtalya’dan geri çağrıldı. 202’de iki kumandan Zama’da karşı, karşıya geldiler. Uzun ve acımasız bir sa­vaştan sonra, akşama doğru Kartaca safları yarıldı. Scipio’nun barış önerileri, Anibal ve Kartaca için oldukça iyi sayılırdı. Muzaffer Roma generali ülkesinde parlak törenlerle karşılandı. Kazandığı zaferden dolayı Africanus lakabını aldı.

Birkaç yıl sonra Scipio, kardeşi Lucius’un komuta ettiği Roma ordusuyla birlikte Büyük Antiokhus’un üzerine gidip, Magnesia Savaşı ’ n- da onu da yenilgiye uğratarak, Suriye impara­torluğumun egemenliğine son verdi.

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet