Savaş Sözleri -8 Savaş ile İlgili Anlamlı ve Özlü Sözler

 • Silahların gürültüsü, yasaların sesini boğar. (Epiris’lu Pirus)
 • Ben öküzden korkarım çünkü onun silahı var ama aklı yok. (İbn-i Sina)
 • Memleketin direği, temeli, sağlamlığı, esası ve kökü iki şeye bağlıdır. Bunlardan biri halkın hakkı olan kanun, diğeri de hizmette bulunanlara dağıtılan gümüştür. ..parayı görerek, hizmet edenlerin..yüzleri gülmelidir. Hangi bey askerini memnun etmezse, kılıç da kınından çıkmaz. (Yusuf Has Hacib)
 • Savaşta maaşın gücü, başarılı savaşma gücüdür. (Charles E. Hughes)
 • Dünyayı savaş tehlikesinden koruyacak tek bir yol vardır; dünya çapında yetkiye sahip olacak ve dünyada bütün silahların tekelini elinde bulunduracak bir tek otoritenin kurulması. (B. Russel)
 • Uğruna savaşacak bir şeyler bulana kadar, bir şeylere karşı savaşmayı seçersin. (Chuck Palahniuk)
 • Savaş kazanmak amacıyla yapılmaz, aksine savaşın sürekli olması istenir… Toplumdaki hiyerarşinin sürmesi ancak yoksulluk ve cehalet temeli üzerinde sağlanabilir. Savaş başlatma çabası her zaman için, asıl olarak, toplumu açlığın eşiğinde tutmak için planlanır. Savaş, egemen grup tarafından kendi vatandaşlarına karşı yürütülür ve bu savaşın amacı zafer kazanmak değildir… aksine toplumun mevcut yapısını sağlam tutmaktır. (George Orwell)
 • Çene çalmak, her zaman savaş savaşmaktan daha iyidir. (Winston Churchill)
 • Kavgacı hayvan anlamında savaşan bir hayvandır insanoğlu. (Aldous Huxley)
 • Beyaz adam savaştı, biz öldük. (Malcolm X)
 • Kötü ile iyi arasındaki savaş,aslında sadece iki kötü arasındaki savaştır. (Richard Dawkins)
 • Savaşın en acı yanı, insanlığın en iyi amaçlarının, insanlığın en kötü isteklerini ortaya koymak için kullanılmasıdır. (Harry Emerson Fosdiek)
 • İnancın yere düşerse silahın da yere düşer. (Albert Camus)
 • Kavga ederken silahınızı seçmek için duramassınız. (Nikita Khrushchev)
 • Dünyanın bugün karşılaştığı temel problemler, askeri çözüme uygun değildir. (John F. Kennedy)
 • Savaşta yaralı asker yoktur. (José Narosky)
 • Sadece ölüler savaşın sonunu gördüler. (George Santayana)
 • Hiçbir ülke, eşzamanlı olarak durmaksızın kürenin her parçasında akıllıca hareket edemez. (Henry A. Kissinger)

Savaş Sözleri -1——————————————————————-Savaş Sözleri -6
Savaş Sözleri -2
——————————————————————-Savaş Sözleri -7
Savaş Sözleri -3
——————————————————————-Savaş Sözleri -9
Savaş Sözleri -4
——————————————————————-Savaş Sözleri -10
Savaş Sözleri -5