Savaş Sözleri -4 Savaş ile İlgili Anlamlı ve Özlü Sözler

Teknik ve taktik bakımdan ehil olunuz.
Kendinizi bilin ve şahsi tekamül (gelişme, olgunlaşma) imkanlarını arayınız.
Astlarınızı tanıyın ve onların refah durumlarıyla alakadar olunuz.
Olup bitenlerden astlarınızı malumatlar (bilgi sahibi) kılınız.
Astlarınıza örnek olunuz.
Vazifenin anlaşılmasını, murakabe (denetlenmesini) ve ifa edilmesini (yerine getirilmesini) sağlayınız.
Astlarınızı bir tim olarak yetiştiriniz.
Doğru ve vaktinde karar veriniz.
Astlarınıza mesuliyet duygusu aşılayınız.
Birliğinizi imkan ve kabiliyetine uygun olarak kullanınız.
Fiil ve hareketlerinizde mesuliyetten kaçınmayınız ve mesuliyet deruhte ediniz (sorumluluk alınız.)
Askerin Liderlik Prensipleri (K.K.K.)

Napoleon Bonaparte‘ın Savaş Sözleri

 • Savaşta ahlak olmaz.
 • Bir tek düşmanla sık sık dövüşmemelisin, yoksa ona bütün savaş sanatını öğretirsin. (Napoleon Bonaparte)
 • Ben savaş çıktığında ata binmeyeceğim. Ben ata bindiğimde savaş çıkacak.(Okulda bir arkadaşının, kısa boyuyla alay ederek, savaş çıktığında nasıl ata bineceğini sormasına cevaben)
 • Bir insan hakları için değil, çıkarları için daha büyük bir savaş verir.
 • Savaşarak ölmek kahramanların, intihar etmek korkakların imtiyazıdır.
 • Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil; ölümlerinin sebepleridir.
 • Zafer; savaşta kovalayan, aşkta ise kaçan erkeğindir.
 • Savaşa ait kitaplar kütüphanemin en güzel eserleridir. Yorgunluğumu gidermeye çalıştığım zamanlarda okuduğum ve bana en çok zevk veren kitaplardır.
 • Harp garip bir sanattır; ben altmış harp yaptım! Doğrusunu söylemek lazım gelirse hiçbir şey öğrenmedim ki, daha ilk harbi yaptığım andan itibaren bilmiş olayım.
 • Harpte büyük bir bozgun daima büyük bir suçlunun varlığına delalet eder.
 • Bir komutan ne galiplere ne de mağluplara dinlenecek kadar vakit bırakmalıdır.
 • İyi bir asker, her zaman en kötü ihtimalleri düşünmelidir.
 • Savunma halinde olan bir birlik yenilmeye mahkumdur; bu askerlik sanatının bir aksiyonudur.
 • En iyi asker çarpışmadan ziyade yürümesini bilendir.
 • Önüne geçilmez harpler daima haklı olan harplerdir.
 • Bir asker, küçük, renkli bir şerit için uzun ve zor savaş yapar.

Savaş Sözleri -1——————————————————————-Savaş Sözleri -7
Savaş Sözleri -2
——————————————————————-Savaş Sözleri -8
Savaş Sözleri -3
——————————————————————-Savaş Sözleri -9
Savaş Sözleri -5
——————————————————————-Savaş Sözleri -10
Savaş Sözleri -6