Savaş Sözleri -4 Savaş ile İlgili Anlamlı ve Özlü Sözler

35

Teknik ve taktik bakımdan ehil olunuz.
Kendinizi bilin ve şahsi tekamül (gelişme, olgunlaşma) imkanlarını arayınız.
Astlarınızı tanıyın ve onların refah durumlarıyla alakadar olunuz.
Olup bitenlerden astlarınızı malumatlar (bilgi sahibi) kılınız.
Astlarınıza örnek olunuz.
Vazifenin anlaşılmasını, murakabe (denetlenmesini) ve ifa edilmesini (yerine getirilmesini) sağlayınız.
Astlarınızı bir tim olarak yetiştiriniz.
Doğru ve vaktinde karar veriniz.
Astlarınıza mesuliyet duygusu aşılayınız.
Birliğinizi imkan ve kabiliyetine uygun olarak kullanınız.
Fiil ve hareketlerinizde mesuliyetten kaçınmayınız ve mesuliyet deruhte ediniz (sorumluluk alınız.)
Askerin Liderlik Prensipleri (K.K.K.)

Napoleon Bonaparte’ın Savaş Sözleri

Önceki İçerikRedif Nedir, Ne Demektir, Örnek Redif Nedir Kısaca
Sonraki İçerikEşref Şefik Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi