Satranç Tahtası, Alanı Nedir, Özellikleri

0
79

Satranç tahtası

Satranç Tahtası’nda cebirle konum gösterimi

Satranç tahtası, üzerinde satranç oynanan, kenarları birbirine eşit dört köşe bir alandır. Bu alanda açık ve koyu renkli her birine “kare” denilen kutucuklar vardır. Tahta üzerinde bulunan kareler satranç taşlarının hareket ettikleri “yolları” oluştururlar. Sağa-sola doğru olanlara yatay yol, yukarı aşağı olanlara dikey yol denir. Bu yolların dışında tahtanın üzerinde koyu renkli çapraz karelerden oluşan siyah çapraz yollar, açık renk çapraz karelerden oluşan beyaz çapraz yollar da bulunur. Satranç tahtasında 8 yatay yol vardır ve cebirle gösterimde bu yollar 1-8 arası rakamlar ile gösterilir. Aynı şekilde tahtanın üzerinde bulunan 8 adet dikey yol yol da soldan başlayarak a, b, c, d, e, f, g, h harfleri ile adlandırılır.

Satranç tahtasında her karenin bir adı vardır. Karelerin adları önce harf sonra rakam olarak söylenir. Örneğin: c3 karesi, f7 karesi gibi. Satranç tahtası iki oyuncu arasında sağ alt kare (h1 karesi) beyaz olacak şekilde yerleştirilir.

Satranç tahtasında bulunan farklı boyutlardaki toplam kare sayısı 1 adet 8×8 4 adet 7×7 9 adet 6×6 16 adet 5×5 25 adet 4×4 36 adet 3×3 49 adet 2×2 64 adet 1×1 olmak üzere toplamda 204 adettir.

Satranç tahtasında bulunan farklı boyutlardaki toplam dikdörtgen sayısı ise C(9,2)*C(9,2)=36*36=1296 olarak hesaplanır.