Home Nedir ? Satirik Yazı Nedir Ne Demektir, Anlamı,

Satirik Yazı Nedir Ne Demektir, Anlamı,

0
41

Sosyal hayatın gülünç taraflarını ortaya koyarak, gülünç alışkanlıklar almış olan insanlarla eğlenen ve kötüleyen yazılara satirik yazı denir.

Örnek:

“Dalkavuk elinde şaşıran büyükler, dalkavukluk ettikçe küçülen küçükler, mâsum halkı parlak sözleriyle aldatmıya kalkan hilekâr şarlatanlar, hiçbir değeri olmadığı halde kendini beğenmiş yobaz ruhlu insanlar, zararlı müteassıplar, lâyık olmadıkları mevkilerde tutunmak için her türlü aşağılıklara baş vuran saltanat ve mevki meftunları (düşkünleri); mazlumlara cellâd, zâlimlere kurban kesilen değişik ruhlu bayağı karakterler ve daha içtimaî (sosyal) hayatın muazzam gelişmesi arasında tabiî insan olmak iktidarını kaybeden sayısız gülünçler, satîr sanatkârların bitmez tükenmez mevzularıdır.”