Sasaniler Kimdir, Devleti, Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

Sasanîler M.226-642 yılları arasında İran’da hüküm sürmüş bir hanedan.

Hanedan, adını devletin kurucusu I.Ardeşir (226-241)’in dedesi Sasan’dan alır. I.Şapur II.Behram ve II. Şapur gibi Sasanî hükümdarları Roma İmparatorluğu’yla yaptıkları mücadeleler sırasında onlara ağır darbeler indirmişlerdir. M.531-579 yılları arasında hükümdarlık yapan I.Hüsrev (Anuşirvân-ı Âdil) Arab Yarımadası ‘nın içlerine kadar nüfuz ederek Yemen Sultanı’nı desteklemiştir. II. Hüsrev Perviz (M.590-628) devrinde Sasanî İmparatorluğu’nun sınırları oldukça genişledi ve Antakya, Dımaşk, Kudüs, İskenderiye, Mısır ve Yemen, Sasanî hakimiyeti altına girdi. Hz. Ebû Bekr devrinde başlayan ve Hz. Ömer b. Hattab devrinde bütün hızıyla devam eden İslâm futühatı sırasında Kadisiye, Celula ve Nihâvend’de (M. 642) Müslümanlara mağlub olan Sâsânîler, devletlerinin yok oluşuna engel olamadılar. Son hükümdar III. Yezdücerd de 651 tarihinde öldürülünce hanedan tamamen tarihe karıştı.