Saruhanoğulları Beyliği Nerede Kurulmuştur, Tarihi, Özet, Hakkında Kısa Bilgi

Saruhanoğulları.1302—1410 yılları arasında Batı Anadolu’da merkezi Manisa olmak üzere kurulmuş bir Türk hanedanı veya Beyliği.

Beyliğin ve hanedanın kurucusu Saruhan Bey’in hangi Türk boyuna mensub olduğu henüz kesinlikle tesbit edilebilmiş değildir. Muhtemelen Harezm Türklerindendi. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Mesud tarafından uç beyi olarak tayin edilen Saruhan Bey, 1313’de Manisa’yı zabtetti ve Saruhanoğulları adıyla anılan beyliğini kurdu. Hakimiyet sahalarını giderek genişleten Saruhan Bey teşkil ettiği donanmayla, Ege ve Balkanlara seferler tertib etti. Bizans İmparatorluğu içindeki taht kavgaları sırasında Kantakuzenos’u destekleyen Saruhan Bey, oğlu Süleyman Bey Kumandasındaki bir askerî birliği bu maksatla Trakya’ya gönderdi. Saruhan Bey 1346’da ölünce yerine oğlu Fahreddin İlyas geçti. Onu İshak Çelebi takib etti. İshak Çelebinin oğulları Orhan ve Hızırşah birbirleriyle mücadeleye girdiler. Orhan 1402’de Timur tarafından beyliğin başına getirildi. Ancak Hızırşah tekrar hakimiyeti ele geçirdi. Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmed Hızırşah’ı yakalayıp idam ettirdi ve beyliğe son verdi (1410).