Saruhan Bey Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

SARUHAN BEY ( ? – 1345) Türk beyi. Saruhanoğulları Beyliği’nin kurucusudur.

Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Manisa’da öldü. Harezm Türkmenleri’nden olduğu sanılıyor. Önce Harezmşahlar’ın sonra Anadolu Selçuklu Devleti komutanlarından olan Saruhan Bey’in torunu ve Alpagı’nın oğludur.

Saruhan Bey’in Batı Anadolu’daki ilk girişimleri 1302’de başladı. Bizans imparatoru II.Andronikos’un gönderdiği orduyu etkisiz duruma getirdi. 1305’te Manisa bölgesinde akınlanm yoğunlaştırarak Katalan kuvvetlerini Danya Kalesi’nde kuşattı. Bundan sonra akınlanm aralıksız sürdürerek 1313’te Manisa’yı aldı. Kendi adıyla anılan beyliğini kurarak Manisa’yı merkez yaptı. Doğuda Germiyanoğullan, kuzeyde Karasioğulları, güneyde Aydınoğullan beylikleriyle çevrelenmiş olan topraklarını deniz yönünde genişleterek İzmir Körfezi’ne değin egemen oldu. Bu genişlemenin doğal sonucu olarak denizciliğe ağırlık verdi ve güçlü bir donanma kurdu. Foça, Naksos ve Sakız’daki Cenevizli-ler’i ve Midilli’yi vergiye bağladı.