Samuel Richardson Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

96

RİCHARDSON, Samuel (1689-1761)

İngiliz, romancı. İngiliz romanının doğması ve gelişmesine en büyük katkıyı yapanlardan biridir.

Derbyshire’da doğdu, 4 Temmuz 17öl’de Londra’da öldü. Bir doğramacının oğluydu. Çok az eğitim gördü. Küçük yaşta matbaacı çırağı oldu. Kısa sürede çalışkanlığı ve becerisiyle yayınevi sahipliğine yükseldi. Bu arada patronunun kızıyla da evlendi. Bir ara Avam Kama-rası’nın resmi basım işlerini üstlendi.

Orta sınıfın tipik değer ölçüleri içinde yetişen, bunları sorgulamadan benimseyen Richardson’un elli yaşma değin edebiyat alanında ciddi bir çabası olmadı, İlk kitabı Pamela or Virtue Reuıarded(“Pamela ya da Ödüllendirilen Erdem”) adlı roman oldu. Tipleme ve anlatım açısından ilk modern İngiliz romanı sayılan yapıt, genç bir hizmetçi kız olan Pamela Andrews’un ağzından yazılan mektuplar biçimindeydi. Yapıtın, Fielding’in yazdığına inanılan, Shamela adıyla bir de parodisi yayımlandı. Pamela romanı gerek İngiltere’de, gerek öbür Avrupa ülkelerinde övgüler aldı, devamı niteliğinde kitaplar yazılmaya çalışıldı. Richardson bunun üzerine 1742’de Pamela in Her Exalted Condition’ı (“Yükselmiş Durumuyla Pamela”) hazırladı. Daha sonra da 2500 sayfayı aşan romanı Clarissa Harloıve’u yayımladı. Bu romanda gerek kadın kahraman Clarissa, gerekse onu baştan çıkaran Richard Lovelace yaşadıkları serüvenleri arkadaşlarına mektuplarla anlatıyorlardı. Pamela’nin ününü geride bırakan Clarissa Harlowe’dan sonra Richardson 1753- 1754’te çıkan son romanı Sri Charles Grandi-son’da bir anlamda tragedya’dan töre komedyasına (cornmedy of manners) geçti, önceki romanlarında yarattığı örnek leydi tiplerine, bir de örnek centilmen tipi eklemek istedi.