Samsun’un Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Yapısının Analizi

Sadi
Subaşı –
Samsun’un Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Yapısının Analizi

Samsun’un 1927 ile 2009 yılları arasındaki
nüfus değişim grafikleri incelendiğinde ise, zaman içinde nüfusunun arttığı
ancak bu artışa rağmen Türkiye nüfus ortalamasındaki yüzdesinin düştüğünü görürüz.

1960-1980 arası Samsun’un hızlı bir şekilde
İmara açıldığı dönemlerdir. Çıkar İlişkileri ve getirim hesapları İle tam bir
imar katliamına uğrayan Samsun, kısa sürede plansız ve estetikten uzak bir
yapılaşma İle taş yığınına dönmüştür.

Muzaffer önder döneminde, kentin Atakum
tarafına doğru gelişmesine öncelik verilmiştir. Bu doğru karar sonucu, bugün
Atakum bölgesinde çok daha düzenli ve planlı yepyeni bir Samsun doğmuştur.

Samsunluyu yeniden denizine kavuşturan sahil düzenlemeleri,

Atatürk Bulvarı’nın deniz tarafının
temizlenmesi, yeni peyzaj alanlarının yaratılması,

Batı Park’ın yeniden düzenlenmesi,

Amisos Tepesi ile arasına teleferik yapımı,

Halkın kullanımı için yapılan plajlar,

Çocuklara yönelik eğlence mekânları, (s. 806)

Barajlardan beslenecek Çarşamba ve Bafra Ovaları
sulama projeleri, her dönem siyasilerin oy avcılığı için birer yem olmaktan
öteye geçemez…

Samsun’un 2004 de çıkan “Teşvik
Yasası” kapsamına alınacağı Samsunlu siyasetçiler tarafından müjdelense de
verilen sözler ne yazık ki tutulmamıştır.

Samsun’a en azından tarımsal sanayi
yatırımları için teşvik olanakları sağlansaydı Samsun bugünkü gerileme
sürecinden çıkmış olurdu (s. 808).

Samsun eğer verimli ovalarını değerlendiremez
ve sanayi yatırımlarını çekemezse, gelecek adına çok şeyler beklemeye imkân
yoktur.

Samsun sahip olduğu 957.000 hektar
yüzölçümünün % 47,1’i yani 451.176 hektarı tarıma uygun alanlardır. Böylesine
verimli topraklara sahip Samsun’un değerlendiremediği bir konuda sebze ve meyve
üretiminin henüz sanayileşememesidir.

Samsun’un sahip olduğu sebze ekim alanı
74.387 hektar ile Türkiye toplamının % 9’unu oluşturmaktadır.

Subaşı, Sadi. (2011), “Samsun’un Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Yapısının Analizi,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun,
Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, s. 805-813, Samsun 2012