Samsun’daki Ortadoğu Kökenli Göçmenlerin Entegrasyon Sorunu ve Resmi-Sivil Oluşumların Çözüm Odaklı Faaliyetleri

25

Metin
Yılmaz –
Samsun’daki Ortadoğu Kökenli Göçmenlerin Entegrasyon Sorunu ve
Resmi-Sivil Oluşumların Çözüm Odaklı Faaliyetleri

…mülteci kavramı ‘Yerleşmek maksadıyla
olmayıp, bir zaruret nedeniyle geçici olarak oturmak üzere bir ülkeye sığınan
kişiler’ anlamında kullanılmaktadır.

Muhacir, idealleri için bir yerden ayrılıp
yeni yurt edinen ancak hiçbir zaman asli yurduyla temasını koparmayan dava
adamları için kullanılan bir isimdir.

Osmanlıya ilk göçler 1700’lü yıllarda Osmanlı
Rus savaşı sonrası başlamış,

1806-1812 yıllarında Rus-Osmanlı savaşından etkilenen
200 bini aşkın Balkanlı Türk Anadolu’ya yerleşmiştir.

1854-56 yıllarında vuku bulan Kırım savaşı
sonrasında 600 bin kardeşimiz Samsun limanı üzerinden Anadolu’ya intikal
etmiştir.

1988’de Halepçe katliamından sonra 120 bin
Iraklı Kürt, 1989’da 400 bin Bulgaristan Türkü, 1991 körfez savaşında 460 bin
Iraklı, 1992-2001 yılları arasında balkanlardan gelen 25 bin Boşnak, 20 bin Arnavut,
20 bin Kosovalıyı ülkemizde barındırdık.

Yılmaz, Metin. (2017), “Samsun’daki Ortadoğu Kökenli Göçmenlerin Entegrasyon Sorunu ve
Resmi-Sivil Oluşumların Çözüm Odaklı Faaliyetleri
,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür
Yayınları, Cilt: 1, (s. 465-476), Samsun