Samsun ve Orta Karadeniz Bölgesinde Göçün Sosyolojik Tahlili

37

D. Ali
Arslan –
Samsun ve Orta Karadeniz Bölgesinde Göçün Sosyolojik Tahlili

Samsun’da Yaşayan Bireylerin Nüfusa Kayıtlı
Olduğu İller

Samsun         1045241

Ordu              45848

Trabzon        38956

Amasya         14156

Giresun         12671

Rize   
           11647

Tokat             10951

Artvin           8461

Samsun’da yaşayan ancak Samsun doğumlu
olmayan bireyler arasında ilk 10 sırayı Karadeniz Bölgesi illerinde doğmuş
bireyler teşkil eder.

Samsun Doğumlu Bireylerin Samsun Dışında
Yaşadığı İller

İstanbul       
279391

Bursa           
60425

Ankara        
58665

Tekirdağ      
28207

Kocaeli         
24177

İzmir            
20772

Amasya        
19830

Ordu             
16595

Antalya        
11654

Sinop            
9930

Arslan, D. Ali. (2017), “Samsun ve Orta Karadeniz Bölgesinde Göçün Sosyolojik Tahlili,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman
Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 3, (s. 1785-1805), Samsun