Samsun Sahil Demiryolu

42

Nedim
İpek –
Samsun Sahil Demiryolu

Samsun (…) XIX. Yüzyılda Karadeniz’in uluslararası
ticarete ve Osmanlı topraklarının Batı pazarlarına açılması sonrası Anadolu’nun
çıkış kapısı hâlini aldı (s. 333).

Samsun liman ücretlerinin yüksek olması da
ticarî emtianın karayolu veya nehir taşımacılığına kaymasına sebebiyet
vermiştir.

Samsun- Çarşamba demiryollarından istenen
fayda sağlanamamıştır. Sonuç itibarıyla demiryolu hattı 1955’te sökülmüştür (s.
347).

İpek, Nedim. (2006), “Samsun Sahil DemiryoluGeçmişten
Geleceğe Samsun
, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 333-348), Samsun