Samsun’ Ladik’le Adı Özdeşleşen Bir Din Adamı Ahmet Özbalcı

46

Cengiz
Çelik –
Samsun Ladik’le Adı Özdeşleşen Bir Din Adamı Ahmet Özbalcı

Ocak/1934 tarihinde Çarşamba ilçesine bağlı
Ustacalı köyünde doğdu.

Ailenin ilk çocuğu olup bircisi kız 5 kardeşi
daha vardır. Üç kardeşi merhum olmuştur. Şükrü isimli kardeşi baba ocağında
köyünde yaşamaktadır. Diğer kardeşi 19 Mayıs üniversitesi Emekli öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI’dır. Soyadı kanunundan evvel yörede
“RECEBOGULLARI” olarak tanınırlar.

1944 yılının ilk yarısında hafız oldu.

02.09.1957 tarihinde Samsun Müftülüğünde
yapılan Vaizlik imtihanını da kazanarak Müftülüğe atanabilme hakkını elde etti.

“1958’de başladığımız bu Arapça öğretimimiz,
27 Mayıs 1960 ihtilali ile son bulmuştur.”

“1960 ihtilalinden sonra çok iftiralara maruz
kaldım, çok şikayet edildim, çok soruşturmalar geçirdim, çok kereler başka bir
yere naklimi istedim olmadı.”

Şubat/1967 tarihinde Çarşamba’ya tayinim
çıktı (s. 983).

…imtihanlarla 1964 yılında Samsun Namık Kemal
Orta Okulundan, 1967 yılında Ladik AKPINAR öğretmen oklundan Mezun oldum…

Öğrenime 21 sene ara verdikten sonra 58
yaşımda üniversite sınava girerek yeterli puanı aldım.

10 defa Kutsal topraklara Hac ve umre için
gittim,

Bu gidişlerimin ikisinde başkasına vekil
olarak gittim.

1932-1950 yıllarında Türkçe ezan mecburiyeti
vardı…

Lâdik gibi, çok fakir ve dedikodusu meşhur
bir memlekette Rabbim bana çok yardım etti.

(makalenin devamı hocayla ilgili belgelerin
görselinden mürekkep)

Çelik, Cengiz. (2015), “Samsun Ladik’le Adı Özdeşleşen Bir Din Adamı Ahmet Özbalcı,” Geçmişten Günümüze Samsun / Canik ve
Değerleri
, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 981-1038),
Samsun